Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cultura ebraica a tutto campo

0 items - €0,00 0

Author page: Andrea Yaakov Lattes

תחת מעטה הנזירה: המנהלת היהודייה ששמרה על זהותן של תלמידותיה

בתושייה ובאומץ לב הצילה מנהלת בית הספר היהודי ברומא את חייהם של עשרות מתלמידותיה בתקופת השואה, והצליחה אף לשמר את זהותן היהודית בתוך המנזר שבו התחבאו

 יעקב לאטס

Elena Ravenna

עם עלייתה לשלטון של המפלגה הפשיסטית באיטליה בראשות בניטו מוסוליני, בשנת 1922, אחד הצעדים הראשונים שביצעה הממשלה היה ארגון מחדש של מערכת החינוך במדינה, והכנסתם של לימודי הדת הנוצרית הקתולית כמקצוע חובה. מאחורי צעד זה עמדה התפיסה שראתה כחובתה של המדינה לספק לאזרחיה לא רק חינוך אלא גם שירותי דת, ובמיוחד חינוך דתי. מטרתה של הרפורמה הייתה להפוך את החינוך במדינה מחילוני לדתי. בהתאם לתפיסה זו, שבע שנים לאחר מכן חתמה אותה ממשלה על הסכם עם הכנסייה, שהפך את הנצרות הקתולית לדת הרשמית של המדינה.

Read More