Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kedoshìm. I bei tempi quando si era disonesti nella sinagoga!